To content (skip navigation)

Opłaty

Cennik ​na ​rok ​szkolny ​2022/2023 ​
Yamaha ​Szkoła ​Muzyczna ​Warszawa ​Ochota

 

Rodzaj zajęć Czas trwania Opłata miesięczna Opłata miesięczna
PROMOCJA ​dla ​uczniów ​kontynuujących
Grupowe 2 os – 40 min
3-4 os – 45 min
5-6 os -  50 min
7-8 os - 55 min
240 zł 220 zł
Indywidualne 30 min
45 min
60 min
260 zł
380 zł
480zł
240 zł
340 zł
440 zł

Opłaty dodatkowe:

- wpisowe 50zł

- koszt materiałów zależny od wybranego kursu.

Umowa ​z ​klientem ​zawierana ​jest ​na ​czas ​nieokreślony ​z ​jednomiesięcznym ​okresem ​wypowiedzenia.
Opłata ​miesięczna ​jest ​stała, ​niezależna ​od ​ilości ​lekcji ​i ​wynika ​z ​ceny ​rocznej ​za ​kurs.

Odrobieniu ​podlegają ​wyłącznie ​zajęcia ​indywidualne, ​tylko ​gdy ​lekcja ​zostanie ​odwołana ​dzień ​wcześniej. W semestrze odrobieniu podlegają maksymalnie 2 lekcje. ​Zajęcia ​odwołane ​w ​dniu ​lekcji ​nie podlegają odrabianiu.
Opłaty ​prosimy ​wnosić ​do ​7-go ​dnia ​miesiąca ​na ​konto ​Szkoły:
Santander ​03 ​1090 ​1694 ​0000 ​0001 ​1667 ​0835

Pobierz umowę.


OPŁATA ​WAKACYJNA


Uczniów, ​którzy ​wyrażają ​chęć ​kontynuacji ​nauki ​w ​kolejnym ​roku ​szkolnym ​obowiązuje ​opłata ​wakacyjna ​w ​wysokości ​50 ​zł ​płatna ​do ​15 ​lipca.

Prosimy ​o ​informację ​do ​końca ​czerwca ​o ​ewentualnej ​chęci ​dalszej ​nauki, ​abyśmy ​mogli ​wcześniej ​zaplanować ​grafik ​na ​rok ​szkolny ​2022/23.


ZNIŻKI ​RODZINNEW ​roku ​szkolnym ​2022/23 ​oferujemy ​Państwu ​następującą ​zniżkę:

Na ​drugie ​i ​kolejne ​dziecko ​-20 ​zł ​miesięcznie.